صفحه نخست > رویدادها > مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,450,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

06 - 05

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با آداب صحيح رفتار و ارتباط در سازمان با تاکید بر همسو سازی علایق سازمان و کارکنان
محتوای دوره:
 • تعریف مديريت رفتار
 • ماهيت رفتار انسان در سازمان
 • الگوهای ارتباط در سازمان
 • تئوري هاي شخصيت و ارتباط آنها با رفتارسازماني
 • انواع مدل های رفتار سازمانی و مواقع کاربرد آنها
 • استبدادی
 • مراقبتی
 • حمایتی
 • مشارکتی
 • تغييرات و راهبردهاي رفتاری مناسب آن
 • رفتار موفقيت آميز و رفتار اثر بخش
 • مدیریت سیستم های اجتماعی و فرهنگی غالب در سازمان
 • بهبود کیفیت عمر کاری
گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر محی الدین حسین شیخ الاسلامی مدرس دوره: آقای دکتر محی الدین حسین شیخ الاسلامی

سوابق مدرس: