صفحه نخست > رویدادها > تشريح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه IMS

تشريح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه IMS

   

مدت دوره: 5 روز (40 ساعت)

قیمت: 13,500,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

07 - 03

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با روش های کاربردی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
محتوای دوره:
 • مفاهیم و تعاریف
 • شناسایی ارتباطات و نحوه تاثيرگذاری سيستم ها بر يکديگر
 • مروري بر الزامات استانداردهاي سيستم هاي مديريت کيفيت، مديريت زیست محیطی و مديريت ايمني و
  بهداشت حرفه اي 
  با ديدگاه مميزي
 • IMS به عنوان حلقه ارتباط دهنده سيستم هاي مديريت
 • اصول کلی مميزي و تعیین ریسک در ممیزی
 • اصول و مراحل برنامه ريزي و اجرای ممیزی
 • طراحي چک ليست هاي مميزي، اجراي مميزي، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي
 • صلاحيت و ارتقاء صلاحيت مميزان
 • طراح سيستم گزارش دهي در جهت ارزيابي اثر بخش سيستمي براي حصول به اهداف سازمان
 • سيستم پيگيري اقدام اصلاحي، پيشگيرانه و اثر بخشی نتايج مميزي
گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی مدرس دوره: آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی

سوابق مدرس: