صفحه نخست > رویدادها > امداد، نجات و کمک های اولیه در حوادث

امداد، نجات و کمک های اولیه در حوادث

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,400,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

17 - 16

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با اصول کمک های اولیه و امداد و نجات
محتوای دوره:
 • اصول كمكهاي اوليه
 • روش برخورد با مسدوم
 • احياء قلبي / ريوي CPR
 • اقدامات در خونريزي ها
 • اقدامات در شكستگي ها
 • اقدامات در مار گزيدگي ها
 • پانسمان و بانداژ
 • زخمها
 • سوختگي ها
 • مسموميت ها
 • حمل مسدوم
 • ترياژ
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر پرهام شباب مدرس دوره: آقای دکتر پرهام شباب

سوابق مدرس: