صفحه نخست > رویدادها > استانداردهاي مديريت ارتباط، شكايت و رضايت مشتريان ISO 10001-10002-10003-10004

استانداردهاي مديريت ارتباط، شكايت و رضايت مشتريان ISO 10001-10002-10003-10004

   

مدت دوره: 3روز (24 ساعت)

قیمت: 8,400,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

14 - 12

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت اصول: استانداردسازی کانال های ارتباط با مشتری، ايجاد سيستم موثر رسيدگي و مديريت شكايت مشتريان، راه حل یابی براي رسیدگی و جبران شکايات، طرح ریزی سیستمی سنجش رضایت مشتریان
محتوای دوره:
 
 
  • ISO10001: 2018 (راهنمايي هايي جهت كدهاي رفتاري سازمان)

تعاریف اولیه - مفهوم مشتری مداری- بررسي عوامل تاثيرگذار بر رفتار مشتري- روش هاي برقراری ارتباط موثر با مشتري- جایگاه مشتری مداری در مدل های تعالی و رویکردهای بهبود- سيستم سنجش رضايت مشتري- درك نيازها و انتظارات مشتريان و ذينفعان- تلاش در جهت تبديل نياز و انتظار مشتري به کدهاي رضايت مشتري- طراحي، تدوين و اجراي كدهاي رفتاري رضايت مشتري- پايبندي به کدهاي رضايت مشتري

  • ISO10002:2018 (راهنمايي هايي جهت رسيدگي به شکايات مشتري)

تعاریف اولیه  اصول راهنما - نحوه جمع آوری و ارائه اطلاعات آماري در ارتباط با شكايات مشتريان- مروري بر نگرش فرآيندي در سيستم هاي مديريت و ارتباط آن با مشتری- آشنايي و تشريح الزامات استاندارد مدیریت شكايت مشتريان و چارچوب تعیین شده - اجراي فرآيند، طراحي فرم هاي متناسب و پايش و اندازه گيري فرآيند  بافت سازمانی  ریسک در شکایت  نگهداری و بهبود- بافت سازمانی  ریسک در رضایت مشتری  نگهداری و بهبود

  • ISO10003: 2018 (راهنمايي هايي براي حل اختلافات بيروني سازمان)

تعاریف اولیه - - تعيين زمان و چگونگي مشاركت سازمان ها در حل اختلافات- جلب مشاركت مديريت ارشد در حل اختلافات و توسعه منابع کافي در سازمان- ضروريات، براي حل اختلافات عادلانه، مناسب و شفاف در دسترس- مديريت مشارکت ها در سازمان ها در حل اختلافات- كنترل، ارزيابي و بهبود فرايند حل اختلافات- انتخاب سازماني مرجع به عنوان تصميم گيرنده - بي طرف، در صورت بروز اختلاف ميان سازمان و مشتري- چارچوب تعریف شده - بافت سازمانی  ریسک در اختلافات   نگهداری و بهبود

  • ISO10004: 2018 (راهنمايي هايي براي سنجش رضایت مشتری)

آشنایی با مفهرم رضایت مشتری و اصول مديريت ارتباط با مشتري - تعاریف و کلیات شناسایی مشتری  و تعیین نیاز جمع آوری اطلاعات نحوه تعریف شاخص در حوزه رضایت مشتری رضایت مشتری در مدل های تعالی - تشریح الزامات استاندارد ایزو 10004- بافت سازمانی ریسک در رضایت مشتری نگهداری و بهبود

گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس امیر احمدی مدرس دوره: آقای مهندس امیر احمدی

سوابق مدرس: