صفحه نخست > رویدادها > مدیریت بحران

مدیریت بحران

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,900,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

02

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي فراگيران با روش های اصولی مدیریت در شرایط وقوع بحران
محتوای دوره:
  • انواع بحران
  • چرخه بحران در سازمان
  • ویژگی های بحران
  • مراحل و گام های عملیاتی مدیریت بحران
  • الگوی جامع مدیریت بحران
  • شرایط موفقیت در مدیریت بحران
  • الگوهایی رفتاری در شرایط بحران
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس پیمان عراقی مدرس دوره: آقای مهندس پیمان عراقی

سوابق مدرس: