صفحه نخست > رویدادها > اندازه گیری عملکرد انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50006:2014

اندازه گیری عملکرد انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50006:2014

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,380,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

2 - 01

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با مفاهیم و نحوه تعیین و تدوین خطوط مبنا (EnBs) و شاخص های عملکرد انرژی (EnPIs) مبتنی بر ISO50006:2014
محتوای دوره:
  • مقدمه، تعاریف و مفاهیم پیشرفته در موضوع انرژی
  • اندازه گیری عملکرد انرژی
  • نحوه جمع آوری اطلاعات مرتبط با عملکرد انرژی و بررسی ارتباط این اطلاعات با ISO50001
  • نحوه تعیین شاخص عملکرد انرژی
  • نحوه استقرار خط مبنا انرژی
  • نحوه نگهداری و تنظیم مجدد خط مبنا
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس میثم مقدسی مدرس دوره: آقای مهندس میثم مقدسی

سوابق مدرس: