صفحه نخست > رویدادها > آشنايي با قوانین ماليات‌هاي مستقيم و معافيت‌هاي آن (مطابق آخرین تغییرات)

آشنايي با قوانین ماليات‌هاي مستقيم و معافيت‌هاي آن (مطابق آخرین تغییرات)

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 3,450,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

11

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با راهکارهای اجرای درست قوانين، استفاده کامل از معافيت‌ها و جلوگیری از پرداخت‌هاي مالياتي نادرست در سازمان ها
محتوای دوره:
 • ماليات و انواع آن
 • منابع ماليات هاي مستقيم
 • ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد
 • نحوه تشخيص انواع ماليات بر درآمد
 • رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك
 • ماليات علي الراس و موارد تشخيص آن
 • ماليات بر درآمد املاك
 • ماليات بر درآمد حقوق
 • ماليات بر درآمد مشاغل
 • ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
 • ضوابط و ابزار تشخيص علي الراس
 • هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات
 • ماليات هاي تكليفي
 • معافيت هاي مالياتي و نحوه استفاده از آن ها
 • مقررات تنظيم و تسليم اظهارنامه ترازنامه و صورت سود و زيان
 • اختلافات مالياتي (اعتراض به ماليات) و مراجع حل اختلاف
 • ضمانت اجرايي مقررات مالياتي
 
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای حمیدرضا منوچهری مدرس دوره: آقای حمیدرضا منوچهری

سوابق مدرس: