صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

   

مدت دوره: 4

قیمت: 12,650,000 ريال

   
   

فروردین

28 - 25

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت
محتوای دوره:
  • روری بر اصول مدیریت کیفیت
  • تشریح الزامات استاندارد ISO 9001ویرایش سال 2015
  • آشنایی با ساختار HLS و اسناد راهنمای سازمان ایزو و نحوه ی استفاده آنها در طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت(سری  و ISO 9001  و APG'S)
  • بررسی روشهای اجرایی الزامی،دستورالعمل ها،خط مشی ، اهداف و ...و نحوه ممیزی اسناد در تطبیق با استاندارد
  • مدیریت ممیزی، اصول آن و فرآیند ممیزی مبتنی بر استاندارد ISO /IEC 19011:2018
  • کارگاه های شبیه سازی فرآیند ممیزی شامل:
  • طراحی چک لیست های ممیزی
  • اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی
  • مدیریت عدم انطباق(کشف، نگارش و پیگیری)
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی مدرس دوره: آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی

سوابق مدرس: