صفحه نخست > دوره های آموزشی > فناوری و امنیت اطلاعات

فناوری و امنیت اطلاعات

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

18 - 16

خرداد

-

تیر

-

مرداد

25 - 23

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

12 - 10

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت(5 روز)
18,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

07 - 03

مرداد

-

شهریور

-

مهر

18 - 14

آبان

-

آذر

29 - 25

دی

-

بهمن

-

اسفند

-