ثبت نام دوره سیستم ها و روش های نوین کدگزاری و طبقه بندی کالا در انبار

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.