ثبت نام دوره روش های وصول مطالبات و حقوق اسناد تجاری

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.