تاریخ 1395/05/17 زمان 07:46:01 بازدید 3286

لجستیک، زنجیره تامین و تدارکات

نگاه نو و کاملا، همگاه با دانش روز جهان و نیز بازخورد بسیار مناسب پروژه ها و فعالیتهای انجام شده در حوزه لجستیک و تدارکات، چشم انداز روشنی را در این بخش پیش روی ما قرار داده است.

اطلاعات تکمیلی در خصوص خدمات قابل ارائه در این زمینه را در لینک زیر مشاهده فرمائید :

http://www.imqacademy.com/uploads/SRM.pdf