تاریخ 1395/05/17 زمان 08:08:06 بازدید 3005

آموزش های فنی تخصصی

پشتوانه تجربی قوی و همکاری با اساتید مجرب و کارآمد باعث شده شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی در رده اول مشتریان دوره های فنی تخصصی ما قرار داشته باشند.