تاریخ 1395/05/23 زمان 02:48:13 بازدید 1866

تغییر همزمان ویرایش و عنوان استاندارد ISOTS 16949:2009 به IATF 16949:2016

 

همانگونه که توسط سازمان IATF برنامه ریزی شده بود استاندارد ISOTS 16949 (استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو) پیرو تغییرات استاندارد ISO9001:2015 به مراحل نهائی انتشار رسید و مطابق آخرین خبر تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 2016 منتشر خواهد شد . علاوه بر تغییرات خاص مربوط به استاندارد ISO9001:2015 برخی از تغییرات ویژه IATF 16949:2016 در سرفصل های ذیل است :

 

 

-          توسعه الزلمات مربوط به ایمنی محصول و فرآیند

-          افزایش الزامات ردیابی محصول برای پشتیبانی از تغییرات

-          توسعه فرآیند ضمانت محصول شامل اقدام نسبت به NTF (زمانی که ایرادی یافت نمیشود)

-          شفاف سازی و توسعه الزامات مدیریت و توسعه تامین کنندگان

-          توسعه رویکردهایی برای جلوگیری از وقوع خطا (رویکرد مبتنی بر ریسک)

-          توسعه الزامات و ابزارهای خاص نوین در صنعت خودرو

-          افزایش الزاماتی برای کاهش نوسانات و اتلافات در زنجیره تامین ( مانند توسعه طرحهای اقتضائی)

-          تععین الزاماتی در خصوص مسئولیت سازمانی (Corporate responsibility) در حوزه الزامات رهبری

-          تعریف الزامات خاص در سوابق سیستم مدیریت کیفیت

-          تغییرات عمده در بند 8 بند عملیات (مانند الزامات خاص برای محصولات شامل نرم افزار)

-          ...

با توجه به دوره کوتاه انتقال گواهینامه سازمانها از ISOTS 16949:2009 به IATF 16949:2016 (نهایتا تا اول اکتبر 2017) دوره آموزشی تشریح الزامات و ممیزی داخلی این استاندارد توسط آکادمی IMQ برنامه ریزی و اجرا خواهد شد که تاریخ دقیق برگزاری آن متعاقبا در طریق روشهای اطلاع رسانی موسسه به آگاهی علاقه مندان خواهد رسید  .