تاریخ 1397/12/26 زمان 11:59:11 بازدید 1014

موسسه مرزبان کیفییت دانش، موفق به اخذ مجوز سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور گردید.

موسسه مرزبان کیفییت دانش، موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره های حوزه مدیریت صنایع، تحت اعتبار سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور گردید. امید است با توجه به گستردگی اعتبارات وخدمات این موسسه، بتوانیم بیش از پیش در توسعه ی دانش و مهارت مشتریان و جامعه سهیم باشیم.