مشاهده همه 3 نتیجه

تربیت مدرسان سازمانی (TTT)

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنائی با مبانی نظری و مهارت های تدریس در سازمان هامحتوای دوره مبانی روانشناختی تدریس مبانی آندراگوژیکی تدریس…
16 ساعت (2 روز)
765,000 تومان

تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی ISO29990:2010

4.00 3 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
16 ساعت(2 روز)
550,000 تومان

تكنيك هاي نيازسنجي ، برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي با فرايندهاي آموزش در حيطه دانش و نگرشمحتوای دوره ضرورت و اهميت آموزش هاي سازماني آشنايي با…
5 لغایت 6 مهر ماه 99
735,000 تومان