مشاهده همه 4 نتیجه

اندازه گیری عملکرد انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50006:2014

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با مفاهیم و نحوه تعیین و تدوین خطوط مبنا (EnBs) و شاخص های عملکرد انرژی (EnPIs) مبتنی…
16ساعت (2 روز)
660,000 تومان

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2018

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با مدیریت انرژی و مزایای اقتصادی و زیست محیطی ناشی ازآن، ارائه راهکارهایی بمنظور برنامه ریزی، سازماندهی…
1 لغایت 3 مهر ماه 99
660,000 تومان

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری بررسی الزامات ویرایش جدید استاندارد مدیریت زیست محیطی و آشنایی با تکنیک های کاربردی ممیزی داخلیمحتوای دوره آشنایی…
24 ساعت (3 روز)
955,000 تومان

سرممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی براستاندارد ISO14001:2015 تحت اعتبار IEMA انگلستان

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری شناخت فرآيند مميزي شخص ثالث سيستم مديريت كيفيت ISO 14001 ، ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم…
12 لغایت 16 مرداد 99
1,695,000 تومان