مشاهده همه 2 نتیجه

تشریح الزامات و مميزي داخلی ISO 27001:2013

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری شناخت فرآيند مميزي و ارزيابي امنیت اطلاعات سازمان جهت تدوين برنامه های متناسب و بهبود مستمرمحتوای دوره تعاریف…
29 لغایت 31 خردادماه 1401
2,950,000 تومان

سرمميزي ISO 27001:2013 تحت اعتبار IRCA

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با روند تصدیق و صحه گذاری استانداردISO/IEC 27001:2013 ، ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور…
8 لغایت 12 مردادماه 1401
5,250,000 تومان