مشاهده همه 2 نتیجه

تشریح الزامات و مميزي داخلی ISO 27001:2013

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری شناخت فرآيند مميزي و ارزيابي امنیت اطلاعات سازمان جهت تدوين برنامه های متناسب و بهبود مستمرمحتوای دوره تعاریف…
11 لغایت 13 خرداد 1400
1,485,000 تومان

سرمميزي ISO 27001:2013 تحت اعتبار IRCA

دوره غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با روند تصدیق و صحه گذاری استانداردISO/IEC 27001:2013 ، ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور…
خرداد ماه 1400
2,650,000 تومان