مشاهده همه 2 نتیجه

تربیت مدرسان سازمانی (Train The Trainer)

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنائی با مبانی نظری و مهارت های تدریس در سازمان هامحتوای دوره مبانی روانشناختی تدریس مبانی آندراگوژیکی تدریس…
10 لغایت 11 خرداد 1401
2,170,000 تومان

تكنيك هاي مدرن نيازسنجي ، برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي با فرايندهاي آموزش در حيطه دانش و نگرشمحتوای دوره ضرورت و اهميت آموزش هاي سازماني آشنايي با…
27 لغایت 28 اردیبهشت ماه 1401
2,170,000 تومان