مشاهده همه 7 نتیجه

آشنايي با قوانین ماليات‌هاي مستقيم و معافيت‌هاي آن (مطابق آخرین تغییرات)

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با راهکارهای اجرای درست قوانين، استفاده کامل از معافيت‌ها و جلوگیری از پرداخت‌هاي مالياتي نادرست در سازمان…
24 خرداد 1400
530,000 تومان

بودجه بندی عملیاتی

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با روش های برنامه ریزی و پیش بینی بهینه بودجه برای به حداقل رساندن چالش های هزینه…
12 لغایت 13 خرداد 1400
970,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي مديران غير مالي با نظام گردش مالی و اصول مدیریت و کنترل آنمحتوای دوره مفاهیم اولیه حسابداری…
10 لغایت 11 مهر 1400
970,000 تومان

مبـارزه با پولشـويي (نکات قانونی و اجرایی)

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری شناخت الزامات قانوني و روشهاي پيشگيري از پولشويي در سازمان ها و فضاي كسب و كارمحتوای دوره پولشويي…
21 تیر 1400
495,000 تومان

مدیریت اموال و دارایی های ثابت (جمعداری اموال)

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آگاهی از نحوه مستندسازی اطلاعات و کنترل اموال و دارایی های ثابت سازمانمحتوای دوره مفاهيم اوليه دارايي ثابت…
25 لغایت 26 مرداد 1400
970,000 تومان

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي مديران غير مالي با نظام گردش مالی و اصول مدیریت و کنترل آنمحتوای دوره مفاهیم اولیه حسابداری…
27 لغایت 28 شهریور 1400
970,000 تومان

کاربرد نرم افزار Excel در حسابداری

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي با نحوه بکارگیری نرم افزار Excel در حسابداري به منظور ارتقا دقت، سرعت و صحت فرآیند انجام…
17 لغایت 18 شهریور 1400
1,120,000 تومان