مشاهده همه 7 نتیجه

تکنیک های مصاحبه استخدامي کارآمد

دوره غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری توسعه مهارت های مديران و مسئولان منابع انساني در فرآيند جذب و استخدام موثر کارکنانمحتوای دوره آشنايي با…
اردیبهشت ماه 1401
1,160,000 تومان

روش های نوین ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان

دوره غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی مدیران با روش های برانگیختن کارکنان در جهت ایجاد شادابی و کنترل زمینه های بروز نارضایتیمحتوای دوره…
اردیبهشت ماه 1401
690,000 تومان

روش های نوین تیم سازی و کار تیمی Team Working

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری شناخت مهارت‌های تیم سازی و کارتیمی با رویکرد اثربخشی حداکثری و حداقل سازی تعارضات و آسیب‌های کار تیمیمحتوای…
11 تیر ماه 1401
975,000 تومان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان (کارراهه شغلی)

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با چگونگی ایجاد زمینه رشد معنوی، بهسازی و ارتقای سطح دانش و مهارت های تخصصی کارکنان با…
2 لغایت 3 خردادماه 1401
1,985,000 تومان

طرح طبقه بندی مشاغل – با تاکید بر آخرین اصلاحیه نظام طبقه بندی

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي با موارد و مسايل اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل و آگاهي از تعهدات و مسئوليت‌هاي كارفرما بر اساس…
19 لغایت 20 اردیبهشت ماه 1401
1,975,000 تومان

مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي با آداب صحيح رفتار و ارتباط در سازمان با تاکید بر همسو سازی علایق سازمان و کارکنانمحتوای…
8 لغایت 9 خردادماه 1401
1,980,000 تومان

مدیریت جبران خدمت کارکنان

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با روش ها و ابزارهای ایجاد عدالت در نظام پرداخت مبتنی بر رقابت پذیری سازمان و تقویت…
15 لغایت 16 تیرماه 1401
1,975,000 تومان