مشاهده همه 2 نتیجه

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با نرم افزار Microsoft projectمحتوای دوره آشنایی با مفاهیم کلی مدیریت پروژه آشنايي با Microsoft Project   اصول…
25 لغایت 27 اردیبهشت ماه 1401
2,945,000 تومان

مديريت پروژه بر اساس استاندارد 2017:PMBOK

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي با اصول اساسی مديريت پروژه بر اساس استاندارد مرجعPMBOK در قالبی کاربردی به منظور کسب توانايي طراحي…
اردیبشهت ماه 1401 غیرحضوری
1,050,000 تومان