مشاهده همه 2 نتیجه

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

دوره غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با نرم افزار Microsoft projectمحتوای دوره آشنایی با مفاهیم کلی مدیریت پروژه آشنايي با Microsoft Project   اصول…
مرداد ماه 1400
865,000 تومان

مديريت پروژه بر اساس استاندارد 2017:PMBOK

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي با اصول اساسی مديريت پروژه بر اساس استاندارد مرجعPMBOK در قالبی کاربردی به منظور کسب توانايي طراحي…
23 لغایت 25 شهریور 1400
1,480,000 تومان