مشاهده همه 5 نتیجه

تشريح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه IMS

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با روش های کاربردی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (ISO 9001:2015-ISO 1400:2015-ISO 45001:2018)محتوای دوره مفاهیم و تعاریف…
1 لغایت 5 خردادماه 1401
4,750,000 تومان

تشریح الزامات IATF16949:2016

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنايي با تکنيک های انجام مميزي داخلي بر اساس IATF 16949:2016 و قوانین سازمان IATF محتوای دوره بیان…
5 لغایت 7 اردیبهشت ماه 1401
3,180,000 تومان

تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت دانش ISO 30401:2018

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری هدف این استاندارد که به طور اختصاصی برای مدیریت دانش ایجاد شده، پشتیبانی از سازمانها برای ایجاد یک…
7 لغایت 8 اردیبهشت ماه 1401
1,985,000 تومان

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 9001:2015

بدون امتیاز 0 رای
تاریخ های برگزاری در سال 1399 25 لغایت 28 فروردین 99 19 لغایت 22 خرداد 99 17 لغایت 20 شهریور 99 26 لغایت 29 آبان 99 21 لغایت 24 دی
28 لغایت 31 فروردین ماه 1401
3,800,000 تومان

سرممیزی ISO 9001: 2015 با ثبت IRCA

دوره حضوری
بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری شناخت فرآیند ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 19011:2011 ، کاربرد PDCA و ضرورت رویکرد…
25 لغایت 29 اردیبهشت ماه 1401
4,880,000 تومان