نمایش 19–27 از 97 نتیجه

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با نرم افزار Microsoft projectمحتوای دوره آشنایی با مفاهیم کلی مدیریت پروژه آشنايي با Microsoft Project   اصول…
6 لغایت 8 مهر ماه 99
775,000 تومان

برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با فرآیند بهره ور خرید و تدارکات و روش های اجرایی آن محتوای دوره آشنايي با مفاهیم،…
16 ساعت (2 روز)
658,000 تومان

برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانERP

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری - آشنایی با اصول یکپارچه سازی فرآیندهای سازمان (مدیریت زنجیره تامین، لجستیک و پشتیبانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت…
16ساعت (2 روز)
690,000 تومان

بودجه بندی عملیاتی

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با روش های برنامه ریزی و پیش بینی بهینه بودجه برای به حداقل رساندن چالش های هزینه…
16 ساعت (2 روز)
688,000 تومان

تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و اثرات آن FMEA

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری شناسايي و اولويت بندي حالات خرابي بالقوه در سيستم، برنامه ريزي جهت حذف و يا کاهش احتمال وقوع…
16ساعت (2 روز)
653,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل انواع خطا در سیستم های اندازه گیری کمی و وصفیمحتوای دوره…
16ساعت (2 روز)
653,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
تاریخ برگزاری 6 لغایت 7 خرداد ماه 99 15 لغایت 16 آذر ماه 99 هدف برگزاری آشنايي مديران غير مالي…
16 ساعت (2 روز)
688,000 تومان

تربیت مدرسان سازمانی (TTT)

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنائی با مبانی نظری و مهارت های تدریس در سازمان هامحتوای دوره مبانی روانشناختی تدریس مبانی آندراگوژیکی تدریس…
16 ساعت (2 روز)
765,000 تومان

تشريح الزامات و اصول مستند سازی سيستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد ISO 22000:2018

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با الزامات و نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذاییمحتوای دوره آشنایی با تعاریف…
24 ساعت (3 روز)
975,000 تومان